Finanční Poradenství

Home

Finanční oddělení musejí splňovat stále náročnější požadavky na efektivní řízení nákladů a výnosů. Toto úsilí nicméně velmi často ztěžují nedostatečně integrované systémy, personál umístěný v mnoha různých lokalitách, pracující duplicitně nebo s vysokou chybovostí.

Citlivá otázka daní a finančního řízení podniku je opravdu lakmusovým papírkem vztahu investor/majitel firmy a poradenská firma. Pokud se postupně propracujeme ve vztahu ke klientovi k těmto otázkám, jsme schopni naše služby přizpůsobit podle typu zákazníka nebo doporučit využití zavedených standardů.

Služby se pohybují od zajišťování účetního outsourcingu, finančního řízení firmy a cash flow až např. k zajištění úvěrového krytí a financování projektů s různou dobou návratnosti.